Babyone , Babyone , SepetSEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok
Babyone , Babyone , Sepet SEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok

Garanti Şartları

Garanti Kapsam ve Koşulları

ÜRÜNLERİN;kullanma klavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili  teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir.  

Cihaza yetkili  Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal  parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir. 

Belge üzerine tahrifat yapıldığı,cihazın üzerindeki orijinal seri numarasın kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı taktirde garanti geçersizdir. 

Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile,değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. 

Cihazın garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir. 

Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar: 

Kullanımdan kaynaklı kırılma bozulma nem ve rutubetten  meydana gelen hasar ve arızalar, 

Malın tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar. 

Tiner,aşındırıcı içeren temizleme malzemeleri ve ürünün özelligini bozacak her türlü kimyevi maddelerden doğan hasar ve arızalar 


Garanti Şartları: 

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 

Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması 

durumunda, malın satıcısı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 5 iş günü içersinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı ; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

Malın garanti süresi içersinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

Malın ; 

Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu malda yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi 

durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

Garanti süresi içersinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu , imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda ; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik veya benzeri ücret talep edilmez. 

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sizlere daha iyi bir hizmet vermek için çerezleri kullanırız. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu X